Dotacje

Dotacje

Pragniemy poinformować, że firma INPOL Haider i Ogórek Spółka Jawna w roku 2009 otrzymała dofinansowanie na realizację projektu: Rozbudowa linii technologicznej poprzez zakup maszyn do produkcji kropek klejowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo w roku 2007 otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu: Doradztwo w zakresie procesu konstrukcyjnego linii technologicznej do Produkcji materiałów samoprzylepnych.

Dzięki temu:

  • zwiększyliśmy konkurencyjność na rynku
  • zwiększyliśmy liczbę kontrahentów
  • zmniejszyliśmy koszty związane z reklamacjami
  • zwiększyliśmy wydajność pracy
  • utworzyliśmy nowe stanowiska pracy,
  • zwiększyliśmy ilość produkowanego asortymentu
  • podnieśliśmy jakość produkowanych towarów

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.plRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Zakup urządzeń do produkcji taśmy papierowej w celu
rozszerzenia oferty materiałów samoprzypelnych w firmie INPOL Haider i Ogórek Spółka Jawna

Wartość projektu: 405 900 PLN

Wartość dofinansowania: 198 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.plRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Zwiększenie oferty produkcyjnej firmy INPOL Haider i Ogórek Spółka Jawna poprzez zakup maszyn
do produkcji materiałów samoprzylepnych

Wartość projektu: 406 260 PLN

Wartość dofinansowania: 199 800 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 - 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Masz pytania?

Nasi doradcy służą pomocą!
Kontakt